Donatieactie voor Museum Møhlmann

De toekomst van Museum Møhlmann in Appingedam kwam door de gevolgen van corona, de stijgende energiekosten en alle aardbevingsschade ernstig in het geding. Dankzij de steun van het Emmaplein Foundation schijnt er weer licht aan de horizon, maar het museum is er nog niet. Daarom heeft directeur Rob Møhlmann onderstaande actie opgezet, waarmee hij de toekomst van zijn museum wil waarborgen. Dit museum mag niet ontbreken in het Groninger kunstlandschap en daarom vragen wij onze lezers om deze actie te steunen.

DRIE DONATIE DOELEN – DOEL 1 ZONNEPANELEN
Museum Møhlmann gaat proberen om o.a. met 42 zonnepanelen te verduurzamen en ‘te overleven’. Het zal daartoe de verduurzamingssubsidie van € 17.000, – die het als tegemoetkoming krijgt omdat het midden in het aardbevingsgebied ligt, volledig hieraan spenderen. Voor het project is echter meer nodig: inclusief gemeente-leges, zo’n € 26.000, – plus bijkomende kosten. De plaatsing van de panelen is zo ‘esthetisch’ mogelijk bedacht. Ver van de weg, als één lange lijn van 21 panelen onder de noklijn van de voormalige grote schuur. Ze liggen dan aan de oost- en westzijde. Hierdoor is er geen piekopbrengst, zoals de zuidzijde kan opleveren, maar wel een langere opbrengst gedurende de dag.

DRIE DONATIE DOELEN – DOEL 2 BOOMTOPKAP EN SNOEIWERK
Museum Møhlmann gaat proberen om met zonnepanelen te verduurzamen en ‘te overleven’. Om een goede en zo optimaal mogelijke opbrengt te genereren moeten een flink aantal bomen op lastig bereikbare plaatsen – mogelijk met een hoogwerker – worden, gesnoeid, afgetopt, ingekort, maar zo min mogelijk verwijderd. Vanwege de omvang van deze operatie worden tegelijk ook enkele bomen met dood hout rond en bij het parkeerterrein aangepakt. De kosten hiervan zijn (nog) moeilijk in te schatten, maar alles bij elkaar loopt dat zeker in de duizenden euro’s.

DRIE DONATIE DOELEN – DOEL 3 INLIJSTHULP GEVRAAGD
Museum Møhlmann gaat proberen om te verduurzamen, ‘te overleven’, en het museum verder de toekomst in te brengen. Door de enorme kostenpost die dat alleen al met zich meebrengt, is het inlijstwerk al langer een sluitpost geworden. En dat terwijl nog veel moois op passe-partout en/of lijstwerk wacht. Niet alleen om goed bewaard, maar vooral ook om goed getoond te kunnen worden. Cruciaal, want het presenteren (en dus kunnen maken) van toekomstige tentoonstellingen hangt daarvan af.
‘Lijstenmaker van het jaar 2020’: Atelier Horneman te Groningen sponsort. Kwaliteit en betaalbaarheid gaan bij Martin en Stefanie altijd samen en ze reikten het museum al eerder een helpende hand.

Voor de goede orde: Museum Møhlmann is geen stichting, ANBI, of vereniging. U kunt dus belastingtechnisch niets verrekenen. Uw eventuele gift komt terecht bij een particulier museum. Uw Muzeheerder zou daarvan dus ook op vakantie kunnen gaan, hetgeen hij uiteraard niet zal doen (en overigens al ruim 40 jaar niet heeft gedaan). U kunt erop vertrouwen dat elke bijdrage voor de doelen zal worden gebruikt en een eventueel surplus altijd de kunst, het museum, of de Muzeheerd als geheel, ten goede zal komen. U doet dus een gift of schenking. Voor 2023 geldt een belastingvrij schenkingsbedrag aan willekeurige derden van € 1,- tot maximaal € 2418,- (daarboven wordt voor 30% belast).

Steekt u een handje toe? Kies dan voor wel doel u wilt bijdragen en maak deze over op:
NL31 RABO 0367 4553 82 t.n.v. Museum Møhlmann o.v.v. Gift D-1, Gift D-2 of Gift D-3.

Via de website www.museummohlmann.nl en de Facebookpagina wordt de resultaten regelmatig vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het museum door te mailen naar: info@museummohlmann.nl

Het museum is blij met elke bijdrage.

0
Winkelwagen